За Нас

“БАЛАНС” ЕООД е регистрирана на  през 2001г. във варненски окръжен съд.

Управител на “Баланс” ЕООД е Соня Кръстева.
Дейността на “Баланс“ ЕООД се осъществява от офисите ни в градовете Варна  и Бургас, които са оборудвани с модерна техника и лицензиран софтуер.

Екипът на Баланс ЕООД се състои от десет квалифицирани служители, с дългогодишен опит в разрешаването на сложни казуси в областта на данъчното и трудово-осигурителното законодателство. За вас работят специалисти - личен състав, ТРЗ, оперативни счетоводители и главен счетоводител, данъчен консултант, офис мениджър.

“Баланс“ ЕООД има сключени договори за сътрудничество с четири водещи банки на българския пазар като ДСК Банк,  Пощенска банка, Райфайзен банк и Уникредит Булбанк, факт, който ни позволява да сме изключително добре информирани и максимално полезни на своите клиенти. Стараем се да информираме клиентите си и за актуалните проекти по програми за финансиране на ЕС.

Работим с клиенти от различни отрасли на икономиката - търговия, шивашко, мебелно производство, селско стопанство, строителство, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, ремонт на автомобили, посредничество при търговия с недвижими имоти, доставка на интернет, здравеопазване, спедиторски услуги, търговия с финансови инструменти и др.

Ние сме амбициозни, отговорни, информирани за всички новости в областта на икономиката и финансите, за всички промени в данъчното и трудово-осигурително законодателство.

Смятаме, че клиентите ни заслужават да са добре информирани, запознати с всички възможности за по-добро, по-качествено управление на бизнеса си.

История

  • Подмяна на визията на уеб сайта и стартиране на онлайн система за обучение

  • Стартиране на дейност по повишаване на квалификацията и обучение по програми на Европейския съюз

  • Разширяване на дейността в гр. Варна, наемане на нов просторен офис

  • Засилване на онлайн присъствието на компанията с нов, мултиезичен уеб сайт

  • Откриване на филиал на компанията в гр. Бургас

  • Разширяване на бизнеса, наемане на допълнителен персонал

  • Основаване на "БАЛАНС" ЕООД и регистрация във Варненски окръжен съд

Екип

Соня Кръстева
Основател и управител

Emma Grosh
Счетоводител

Sam Kromstain
Счетоводител

Jessica Priston
Счетоводител

James Brown
Офис асистент

James Brown
Офис асистент

Тeam building