Услуги

Данъчни консултации

Въз основа на  дългогодишния опит на екипа на  Баланс ЕООД ние Ви предлагаме:

  • данъчно-ефективни решения на казуси в областта на счетоводното и  данъчното законодателство; трудовото и осигурително право
  • консултации по прилагане на ЗКПО и  ЗДДС
  • консултации по прилагането на ЗДДФЛ и ЗМДТ
  • легална данъчна оптимизация
  • консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
  • Консултации по възникнали въпроси и казуси, свързани с прилагане на КТ, КСО, ЗЗО, ЗБУТ и други