Услуги

Счетоводно обслужване

Баланс ЕООД предлага финансово-счетоводно обслужване на местни компании, и местни компании с чуждестранно участие, което включва:

 • текущо обработване на счетоводните документи съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
 • отчитане на корпоративни данъци и ДДС
 • консултации и изготвяне на документи във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
 • комуникация и представителство пред данъчната администрация
 • изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението
 • годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и годишна данъчна декларация
 • данъчно-ефективни решения на казуси в областта на счетоводното и  данъчното законодателство; трудовото и осигурително право
 • публикуване на годишни отчети на дружества в Търговския регистър
 • подаване на справки и отчети за НСИ
 • подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон
 • изготвяне на документи по ЗЗЛД и ИТ