Услуги

Счетоводно обслужване

Баланс ЕООД предлага финансово-счетоводно обслужване на еднолични търговци и свободни професии, което включва:

  • изготвяне и подаване на декларации за упражняване на дейност от самоосигуряващи се лица
  • изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица
  • изготвяне на декларации №1 и №6 за самоосигуряващи се лица
  • изготвяне и подаване на декларации във връзка с доходи от наеми
  • регистрация на физически лица, избрали да упражняват свободна професия в регистър БУЛСТАТ
  • изготвяне на Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот
  • изготвяне на Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
  • изготвяне на Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
  • изготвяне на Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.